Hạt hạnh nhân đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe